Certyfikaty językowe DELF/DALF

dowiedz się wszystkiego na temat egzaminu DELF/DALF

Alliance Française jest centrum akredytowanym przez FEI do organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych.

egzaminy DELF DALF

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.

Dyplomy (DELF, DALF) ważne są bezterminowo.

Certyfikat DELF DALF

Jakie są poziomy egzaminów DELF
i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

delf prim

DELF Prim:

Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego.

DELF Junior

DELF Junior:

Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

DELF DALF

DELF/DALF Tout Public:

Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.

Jaka jest struktura egzaminów DELF
i DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:

  • Rozumienie ze słuchu,
  • Rozumienie tekstu pisanego,
  • Wypowiedź pisemna,
  • Wypowiedź ustna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Więcej informacji i przykłady na stronie France Education International.

TERMINY EGZAMINÓW 2024
DELF/DALF TP
DELF SCOLAIRE
DELF JUNIOR
DELF PRIM
DELF SCOLAIRE/JUNIOR
DELF/DALF TP
DELF/DALF TP
Rodzaj sesji
2024-01 DELF/DALF Tout Public (A1-C2)
2024-03 DELF Scolaire (szkoły dwujęzyczne na podstawie konwencji)
2024-03 DELF Junior (13-18 lat)
2024-04 DELF Prim (7-12 lat)
2024-05 DELF Scolaire / Junior (13-18 lat)
2024-06 DELF/DALF Tout Public (A1-C2)
2024-11 DELF/DALF Tout Public (A1-C2)
Terminy egzaminów pisemnych
A1-A2: 29/01/2024
B1: 30/01/2024
B2: 31/01/2024
C1: 01/02/2024
C2: 02/02/2024
A1-B2: 02/03/2024
A1: 04/03/2024
A2: 05/03/2024
B1: 06/03/2024
B2: 07/03/2024
A1.1-A1-A2: 24/04/2024
A1-B2: 25/05/2024
A1-A2: 17/06/2024
B1: 18/06/2024
B2: 19/06/2024
C1: 20/06/2024
C2: 21/06/2024
A1-A2: 18/11/2024
B1: 19/11/2024
B2: 20/11/2024
C1: 21/11/2024
C2: 22/11/2024
od 29/01/2024
do 02/02/2024
od 01/03/2024 do 08/03/2024
od 02/03/2024 do 12/03/2024
od 22/04/2024 do 27/04/2024
od 24/05/2024 do 29/05/2024
od 17/06/2024 do 21/06/2024
od 18/11/2024 do 22/11/2024
Zapisy
od 01/12/2023 do 26/01/2024
od 01/01/2024 do 29/02/2024
od 01/01/2024 do 01/03/2024
od 01/01/2024 do 19/04/2024
od 01/03/2024 do 23/05/2024
od 01/03/2024 do 14/06/2024
od 01/09/2024 do 15/11/2024

Jeśli jesteś zainteresowany/a zdawaniem egzaminu w AF Lublin koniecznie sprawdź poniższy harmonogram!

Zapisy na egzamin

Wydawanie zaświadczeń i dyplomów DELF/DALF

Zaświadczenia DELF/DALF (Attestation de réussite) wydawane są na pisemną prośbę kandydata/tki, składaną przy zapisie na egzamin wraz z formularzem zapisu (Fiche d’inscription).

Wyniki ogłaszane są około miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) wydawane są po około 3 miesiącach od zakończenia sesji egzaminacyjnej.