Logo Alliance Française

Wystawa Bleu Blanc Rouge 2022 prezentuje wyniki 8. edycji ogólnokrajowego konkursu fotograficznego o tym samym tytule.

Konkurs ten jest organizowany przez nauczycieli sekcji dwujęzycznej w II Liceum w Gdyni pod patronatem burmistrza Gdyni i Instytutu Francuskiego w Polsce. Ten ogólnopolski konkurs odbywa się na początku roku szkolnego i jest otwarty dla wszystkich uczniów od klasy 4 do 8 szkół podstawowych i uczniów od klasy 1 do 5 szkół średnich. Celem konkursu jest nie tylko zachęcenie młodych ludzi do rozwijania swojego zmysłu artystycznego, ale również motywowanie uczniów do nauki języka francuskiego, posługiwania się nim poza szkołą oraz odkrywania kultury i cywilizacji francuskiej.

W roku 2022 tematem konkursu była “Voyage, Voyage“, nawiązująca do jednej z piosenek Désireless z 1987 roku. Interpretacja tematu była całkowicie swobodna, pod warunkiem, że zdjęcia zaproponowane przez młodych ludzi ukazywały trzy charakterystyczne kolory Francji i opowiadały historię podróży.

W sumie w konkursie wzięło udział ponad 288 młodych ludzi z 76 szkół z całego kraju, a ponad 700 fotografii zostało przedstawionych jury w trzech kategoriach konkursowych (w zależności od klas). To imponujące!

Sieć Alliances Françaises w Polsce i Instytut Francuski w Krakowie postanowili dołączyć do tego wielkiego konkursu, aby zaprezentować 18 zdjęć wybranych przez jury. Wystawa Bleu Blanc Rouge 2022 odbywa się w naszych placówkach przez cały rok 2023 i styczeń 2024 roku. Każda placówka będzie gościła wystawę przez miesiąc, a wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy do odkrywania talentów twórczych młodych uczniów!

Oto harmonogram trasy:
luty – AF Gdańsk
kwiecień – AF Łódź
maj – AF Lublin
czerwiec – AF Wrocław
wrzesień – AF Katowice
październik – IF Kraków
listopad – AF Szczecin
styczeń 2024 – AF Toruń

Patronat medialny: Lepetitjournal.com Varsovie


L’exposition Bleu Blanc Rouge 2022 présente le résultat de la 8ème édition du concours national de photographies francophones du même nom.

Ce concours est organisé par les enseignants de la filière bilingue du lycée II de Gdynia sous le patronage de du maire de Gdynia et de l’Institut Français de Pologne. National, il se réalise en début d’année scolaire et il est ouvert à tous les élèves des 4è à 8è classes des écoles primaires et des élèves des 1ères à 5è classes des écoles secondaires. Tout en incitant les jeunes à développer leur sens artistique, l’objectif de ce concours est de motiver les élèves à apprendre le français, à l’utiliser en dehors du cadre scolaire, mais aussi à découvrir la culture et la civilisation française.

Pour l’année 2022, le thème du concours était « Voyage, Voyage », en référence à la chanson éponyme de Désireless en 1987. L’interprétation du thème du concours était bien entendu totalement libre tant que les photographies proposées par les jeunes mettaient en valeur les trois couleurs distinctives de la France et racontaient l’histoire d’un voyage.

Finalement, c’est plus de 288 jeunes issus de 76 écoles du pays qui ont participé au concours et plus de 700 photographies ont été soumises au jury dans les 3 catégories du concours (en fonction des classes). Impressionnant !

Le Réseau des Alliances Françaises de Pologne et l’Institut Français de Cracovie ont souhaité s’associer à ce grand concours pour présenter les 18 photographies sélectionnées par le jury. L’exposition Bleu Blanc Rouge 2022 est donc en tournée à travers nos établissements pendant toute l’année 2023 et janvier 2024.

Chaque structure accueillera l’exposition pendant un mois et l’accès est gratuit. Venez découvrir le talent créatif des jeunes élèves !

Retrouvez ici le calendrier de la tournée :
février – AF Gdansk
avril – AF Lodz
mai – AF Lublin
juin – AF Wroclaw
septembre – AF Katowice
octobre – IF Cracovie
novembre – AF Szczecin
janvier 2024 – AF Torun

Partenaire média : Lepetitjournal.com Varsovie

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami